Råd till beslutsfattare
Resultaten ska vävas samman i ett antal framtidscenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas. Läs mer i vårt faktablad.PDF (pdf, 19.2 kB)

Forskning för en mer hållbar avfallshantering

Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt forsknings-program, som under åren 2006-2012 forskar kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning.

Hållbar Avfallshantering:  

  • utvärderar styrmedel, såväl befintliga och som framtida.
  • tar fram scenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas.   
  • undersöker olika system för källsortering och insamling med mål att anpassa dem till behoven hos konsumenter, organisationer och företag.
  • undersöker olika processer för materialåtervinning för att hitta möjligheter att förbättra miljöprestandan.
Forskningen i Hållbar Avfallshantering riktar sig främst till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och andra organisationer som fattar beslut om styrmedel som rör avfallshantering i Sverige och utomlands, återvinningsföretag, avfallsbolag och organisationer för forskning och utveckling.
NYHETER
FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING
Ladda nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dokumentation från Framtidens avfallshantering 2008
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.